Blixtnedslag i Sverige

Kartan nedan visar blixtnedslag i Sverige senaste dygnet – 24 timmar bakåt från aktuell tid. Zooma in på kartan för att se mer exakt var blixten slog ned.

Om du klickar på en markering kan du se detaljer om datum, tidpunk och koordinater. Markeringarna avser urladdningar som träffat marken och visar inte blixtar som studsat mellan molnen.

Röd markering visar nedslag idag och orange markering visar nedslag igår. Om markeringar saknas innebär det att blixten inte slagit ner senaste dygnet.

Källa: SMHI

Annons
Annons

Fakta om blixtnedslag i Sverige

I Sverige åskar det i genomsnitt 5 till 20 dagar om året, vilket kan jämföras med Amazonas som kan ha ungefär 250 åskdagar per år.

I genomsnitt avlider endast en person vartannat år på grund av blixtnedslag i Sverige – vilket är en låg siffra med tanke på att blixten beräknas slå ned ungefär åtta miljoner gånger per dag på hela jordklotet. I Sverige slår blixten ner ungefär 100.000 gånger varje år. Majoriteten av alla blixtar träffar däremot inte marken, utan den största andelen blixtar studsar mellan molnen.

Farligast är att träffas direkt av blixten eller att träffas av en sidourladdning direkt in i huvudet – något som kan leda till dödlig utgång eller svår elektrisk chock och svåra brännskador.

Även en stegspänningseffekt kan uppstå, där blixten träffar ett föremål, och därefter söker den elektriska strömmen sig ned genom marken. Då uppstår en stark spänningsskillnad i det översta markskiktet. Om en person som befinner sig i ett sådant område med benen isär går en ström genom benen. De flesta som utsätts för stegspänningseffekten överlever.

Källa: Wikipedia och SMHI